Szkoła Podstawowa nr 189 im. Marszałka Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Szkoła Podstawowa nr 189 im. Marszałka Piłsudskiego z Oddziałami Integracyjnymi > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > deklaracja dostępności

deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 189 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-17
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-10-03

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa utworzona w styczniu 2021 zgodnie z a 11y-status w technologii Word Press ( Biblioteki i szablony 2020 oraz późniejsze, zgodne z aktualizacją) wyposażona w podwyższanie kontrastu oraz dwustopniowe zwiększenie czcionki. Tekst napisany możliwy do odsłuchania przy pomocy zaktualizowanych zgodnie ze standardem przeglądarek internetowych.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. 

 

Treści niedostępne 

  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane. 
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury. 
  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
  • Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów. 
  • Niektóre elementy tekstowe (kopie źródeł) nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu. 

 

 

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Skróty klawiaturowe

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Czyżewski, czyzewski.michal@sp189.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 226119566. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się na skrzyżowaniu ulic Dwóch Mieczy i Przedświt.

Dojścia piesze są od ulic: ul.Dwóch Mieczy, ul. Przedświt. Przejścia dla pieszych od ul. Dwóch Mieczy i ul. Przedświt nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Dwóch Mieczy na przeciw wejścia do budynku znajdują się bariery metalowe oddzielające chodnik od jezdni.

Najbliższa stacja PKP Warszawa-Rembertów znajduje się w odległości 800 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku. Dojazd na stację PKP Warszawa-Rembertów z kierunku Warszawa Śródmieście- Kolejami Mazowieckimi w kierunku Mrozy, Szybką Koleją Miejską S-2 w kierunku Sulejówek Miłosna.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 270 m.: Niedziałkowskiego 02, Klasztorna 01

Linie przejeżdżające przez przystanek Niedziałkowskiego 02, Klasztorna 01

Szkoła nie posiada miejsc parkingowych.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Oznakowane, znajduje się na ścianie frontowej budynku od ul. Dwóch Mieczy 5, jest wyposażone w drzwi przeszklone. Wejście do budynku szkoły zabezpieczone dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach pochylnią zewnętrzną. Wejście schodami, liczba stopni do pokonania jest mniej niż 10. Wejście do budynku zadaszone, maty wejściowe w postaci wycieraczek wpuszczonych w posadzkę. Korytarze są bezkolizyjne, bez progów i innych przeszkód. Posiadają intuicyjny układ, mają szerokość min. 1,2 m. Korytarze są dobrze i równomiernie oświetlone. Schody wewnątrz budynku można ominąć korzystając z windy pod nadzorem pracownika szkoły.

Na każdej kondygnacji znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Na drzwiach znajdują się oznakowane wejścia (napis "Wejście"). Szkoła nie zapewnia pętli indukcyjnej, nie posiada krzesła ewakuacyjnego. Jest możliwość załatwienia spraw na portierni szkoły znajdującej się na parterze budynku. Pracownik schodzi do interesanta.

Szkoła współpracuje z Polskim Związkiem Głuchych w celu ułatwienia komunikacji z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi.

 
 
Wprowadził Kurowska Anna (Szkoła Podstawowa nr 189) 16-03-2021
Aktualizujący Kurowska Anna (Szkoła Podstawowa nr 189) 16-03-2021
Zatwierdzający Kurowska Anna (Szkoła Podstawowa nr 189) 16-03-2021
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-03-2021
Liczba odwiedzin: 478